Skydda dig mot Corona-viruset

Biozones produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Vi på SLGS AB. Lämnar offertförslag på installation av Biozone aggregatet. För att lämna pris till er behöver vi se lokalen som är aktuell för att ni skall få rätt maskin och luftrening. Vi har ett leasingavtal som löper 1 till 3 år. Där vi servar och byter lampor. Ni kan själv köpa en maskin genom oss och vi sköter servicen.

Prislista: BioZone Basic PR

Basic PR 45/05

3600 kr.exkl. moms
 • 12 månader 921:-
 • 24 månader 563:-
 • 36 månader 443:-

Basic PR 90/10

4400 kr.exkl. moms
 • 12 månader 988:-
 • 24 månader 596:-
 • 36 månader 465:-

Basic PR 180/20

5800 kr.exkl. moms
 • 12 månader 1104:-
 • 24 månader 654:-
 • 36 månader 504:-

Basic PR 270/80

6400 kr.exkl. moms
 • 12 månader 1154:-
 • 24 månader 679:-
 • 36 månader 521:-

AirCare – Toaletter, soprum, kylrum

Att hålla rent och fräscht på toaletter är viktigt för det intryck man vill förmedla. När man spolar en toalett eller en urinoar frigörs stora mängder luftburna droppar som innehåller mikroorganismer som kan täcka alla ytor i en toalett. BioZone har kompakta och kraftfulla enheter för  publika toaletter som tar bort mikroorganismer som orsakar mögel och sjukdomar och renar luften från dålig lukt. BioZone skapar en frisk och ren luft i alla offentliga toaletter BioZone AirCare ansluts till 220V men transformeras ned till 12V vilket ger hög säkerhet och låg driftskostnad. Kan skruvas fast på väggen eller i tak. BioZone AirCare kräver inte mycket underhåll. Vid kontinuerlig drift byts UV-lampan ut efter ca: 1 år. BioZone AirCare installeras i soprum och ersätter effektivt kyla till en bråkdel av kostnaden. BioZone AirCare installeras i krypgrund eller på vind och förintar mögelsporer och förhindrar effektivt ny mögel-tillväxt. BioZone AirCare installeras på offentliga toaletter med problem med odörer.

Prislista: AirCare

Air Care 10

6700 kr.exkl. moms
 • 12 månader 1304:-
 • 24 månader 754:-
 • 36 månader 571:-

Air Care 20

7100 kr.exkl. moms
 • 12 månader 1338:-
 • 24 månader 771:-
 • 36 månader 582:-

Air Care 30

7500 kr.exkl. moms
 • 12 månader 1371:-
 • 24 månader 788:-
 • 36 månader 593:-

Om BioZone & Tekniken

Historik

BioZone Scientific startade för ca: 20 år sedan med målet att använda vetenskap kombinerat med elektronik för att skapa den mest effektiva luftrenaren. Idag används BioZone´s produkter över hela världen både av privatpersoner och företag. BioZone´s luftrenare finns i sjukhusmiljö, hotell, restauranger, taxi, lastbilar, båtar, bilfirmor, livsmedelsindustri, lantbruk, industri, äldreboenden mm. BioZone ligger i täten när det gäller att utveckla nya produkter för luftrening för att möta den globala efterfrågan på effektiva luftreningsprodukter. BioZone Scientific är världsledande när det gäller teknik för luftrening av hem, skolor, kontor och lokaler. BioZone grundades 1996 i USA. Produkterna har vunnit flera utmärkelser för sina vetenskapliga metoder att eliminera föroreningar inomhus.

Luftkvalitet

Vår inomhusluft innehåller idag en mängd olika föroreningar som påverkar vår hälsa. Mattor, plast, isolering, rengöringsprodukter, sprayer, textilier mm. De gaser som utsöndras från allt detta har oftast ingenstans att ta vägen utan lagras och reagerar med varandra och skapar nya ohälsosamma föreningar. Enligt WHO är inomhusmiljön ett av våra allvarligaste hälsoproblem idag. Vi tillbringar över 90% av vår tid inomhus i en luftmiljö som påverkar vår hälsa väldigt mycket. Varje år dör minst 500 personer på grund av dålig luft inomhus. Antalet barn med allergier ökar kraftigt och mycket tyder på att det är just inneluften som är den största orsaken till det. Mögelgifter i fuktskadade hus förekommer betydligt oftare än vad man förut trott, visar ny internationell forskning.Tidigare har man hävdat att det inte behöver finnas mögelgifter bara för att det finns mögel. Men det gör det! Man kan nog tvärtom utgå från att där det finns synligt mögel, så finns det också mögelgifter. Vi vet att människor blir sjuka av fuktskadade byggnader, men om detta orsakas framför allt av mögelgifter, bakterier eller gaser som avges av blött byggmaterial, det vet vi inte exakt. Därför bör man gå efter försiktighetsprincipen och sanera huset så fort det luktar eller syns mögel. Nya studier från Tyskland och Norge tyder på att immunförsvaret kan påverkas av nivåer på bara några pikogram, alltså en miljondels miljondels gram. Undersökningar visar att över 70% av Sveriges alla småhus förr eller senare drabbas av skador som är orsakade av fukt. Till följd av för hög fuktighet i källare eller krypgrunder drabbas dessa fastigheter av dålig lukt, mögel eller röta. Dessa skador kostar den enskilde fastighetsägaren mycket tid, kraft och pengar att åtgärda. Symptomen i fastigheten kan vara dålig lukt, allergi hos vuxna och barn eller synlig röta, mögel alternativt svamptillväxt i husgrunden.

Så här fungerar Biozone

Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser och
partiklar. För att motverka dessa risker för vår hälsa har BioZone kombinerat olika metoder att sanera och rena luften vi andas. BioZone´s produkter använder teknologi med fotkatalys för att ta bort bakterier, mögelsporer och därmed dålig lukt. Både i luft och på ytor. BioZone skapar en högenergiplasma med speciella uv-lampor som sönderdelar molekylerna i luften. De hög-uppladdade atomerna i plasman reagerar med föroreningar och bakterier/virus/mögel och tar bort dessa. BioZone´s produkter renar i hela utrymmet vilket garanterar ett kontinuerligt fräscht utrymme. Luft som kommer in i BioZone-enheten kanaliseras in till en rengöringskammare. I kammaren exponeras luften för intensivt bakteriedödande UV-ljus som dödar organiska föroreningar. UV-ljusets speciella våglängder skapar av gaserna i syret, fukten i luften och elektroner som frigörs genom reaktion med en katalysator en rengörande plasma som dödar bakterier, virus, mögelsporer, VOC (flyktiga kemiska gaser) och neutraliserar dåliga lukter. Den ultrarena luften blåses tillbaka ut i rummet och bär med sig den renande fotoplasman som söker upp och förintar skadliga föroreningar i alla vrår.

Hur BioZone Luftrenare producerar Hydroxylradikaler

BioZone´s luftrenare producerar exakt den mängd ozon – en mycket liten mängd – för att kunna skapa hydroxylradikaler. Ozon eller O3 skapas av specifika våglängder med hjälp av en patenterad speciell UV-lampa inuti enheten. Andra våglängder bryter ner ozon O3 till syre O2 och syresinglar O1. Syresinglarna O1 är extremt reaktiva och vill gärna förena sig med väteatomer (H) som finns i luftfuktigheten (H2O) varvid (OH) hydroxylradikaler skapas. Dessa hydroxylradikaler är mycket mer kraftfulla när det gäller att rena luft än enbart ozon och saknar dessutom de negativa bieffekter som vanligtvis förknippas med luftrenare som bara använder ozon.

Ultraviolett (UV)-ljus

Ultraviolett ljus har länge använts av sjukhus över hela världen för att sanera rum och utrustning och är ett erkänt sätt att ta bort bakterier och andra biologiska föroreningar. Biozone öppnar dörren för effektiv och säker luftrening i hem,
äldreboenden, kontor, skolor mm. Ultraviolett ljus från solen tar bort virus, bakterier, föroreningar och mögelsporer. BioZone´s UV-lampa ger en mycket högre koncentration av UV-ljus än till och med solen. UV-ljuset förstör mikroorganismernas DNA-struktur så att de inte längre kan föröka sig (när mikroorganismerna inte kan föröka sig sjunker nivåerna för att till slut försvinna helt). Eftersom UV-ljuset bara finns inuti enheterna finns ingen risk för bieffekter. BioZone’s UV-lampor använder 12 volt som genereras via en transformator. BioZone har också utvecklat en egen patenterad strömförsörjning som håller spänningen på en konstant nivå. Att spänningen varierar har tidigare varit ett stort problem när det
gäller att producera UV-ljus med rätt våglängder.

Ozon

Ozon skapas naturligt av solens kortvågiga UV-strålar och finns I den övre atmosfären i gasform. Ozon produceras också genom att elektriska urladdningar – som t ex blixten – reagerar med syremolekyler. Blixten är ett perfekt exempel på hur naturen skapar ozon för att rena jordens atmosfär. BioZone´s enheter ger ca: en tredjedel av gränsvärdet (enligt WHO, arbetsmiljöverket etc) för ozon inomhus vilket är ungefär samma nivå som ute i naturen.

Syremolekyler

Syre består av två atomer (O2). UV-ljus med rätt våglängd bryter upp syret till syresinglar (O). Dessa syresinglar förenar sig snabbt med en syremolekyl (O2) och blir ozon (O3). O3-molekylerna trivs inte ihop och så fort en förorening dyker upp frigör sig en syreatom och förenar sig med föroreningen. Denna nya förening innebär i själva verket att en mikroskopisk explosion inträffar. Detta innebär att både föroreningen och syreatomen förintas och lämnar kvar de två syreatomerna (O2). Det som återstår av föroreningen är koldioxid och syre som vi kan andas. Om O3 molekylen inte hittar en förorening attackerar den sig själv och av två O3 molekyler bildas då tre O2 molekyler (rent syre).

Jonisering

Innan ett åskväder känner både djur och människor trötthet och irritation. Luften är då fylld med positivt laddade joner som för med sig en mängd olika
föroreningar. Blixtarna i åskvädret laddar ur luften och skapar en hög koncentration av renande negativa joner. Vi känner oss pigga och luften känns ren. Våra moderna inomhuslokaler stänger ute negativa joner. Datorer, lysrör, inbyggda ventilationssystem och moderna byggmaterial genererar istället ett överskott av positiva joner. Flera forskare anser att vi, genom att kontrollera den elektriska laddningen i luften vi andas, dramatiskt kan förbättra vår energinivå, hälsa och vårt humör. Positiva joner får oss att känna oss trötta, deprimerade och irriterade. Studier visar också att luft fylls med negativa joner förbättrar tillståndet för patienter med astma, hö-snuva, depression, trötthet och huvudvärk. BioZone ökar koncentrationen av negativa joner i inomhusluften vilket eliminerar många föroreningar. De som bor och arbetar i denna miljö får mer energi, mindre sjukdomar och känner ett allmänt välbefinnande.

BioZone kombinerar negativa joner med UV-ljus (som tar bort bakterier och virus) och hydroxylradikaler. En
oslagbar kombination.

Ett europeiskt arbete med standardisering inom fotokatalys pågår! Fotokatalys är en teknik för att ta bort föroreningar. Det sker genom en kemisk reaktion där elektromagnetisk strålning i det ultravioletta området aktiverar en katalysator. Den mest använda foto katalysatorn är titandioxid.
Fotokatalys har fått en allt större betydelse, i synnerhet för att tackla miljöföroreningar. Fotokatalys rankas av EU:s medlemsstater som en av de teknikerna med störst tillväxtpotential. Fotokatalys är en hållbar process för luft- och vattenrening, ytskydd, och självrengöring hos ytor som är utsatta för föroreningar. Detta betyder inte att man skall sluta städa lokaler, det är ett komplement med stora fördelar.