Ekonomi

Ekonomi

  • Vi lämnar fast offert baserad på gemensamt beslutat uppdrag.
  • Totalpris inkluderar arbetstimmar, transporter och vid behov städmaterial.
  • Fakturering sker genom förskottsfakturering.
  • Moms särredovisas.
  • Betalningsvillkor: 30 dagar.
  • Pappersfaktura: 40 kr.